xốp màu eva

 xốp màu eva là tấm được dùng nhiều trong các ngành xây dựng, trang trí, thời trang, công nghệ.  Các…