Vòng đệm silicone đẹp

Vòng silicone chịu nhiệt

Vòng silicone chịu nhiệt dùng để đệm các chi tiết máy. Vòng silicone chịu nhiệt còn dùng giúp cho các…