nhận gia công cao su

nhận gia công cao su

nhận gia công cao su

Vòng đệm chịu lực

Vòng đệm cao su

Vòng đệm cao su được sử dụng để làm kín máy. Vòng đệm cao su dùng được với nhiều máy,…

nhận gia công vòng đệm cao su theo yêu cầu

nhận gia công vòng đệm cao su theo yêu cầu với nhiều quy cách khác nhau. Thường các vòng đệm…