Rulo cao su

Trục cao su xẻ rãnh

Trục cao su xẻ rãnh sọc hoặc rãnh caro, tùy theo mục đích sử dụng. Trục cao su thường dùng…

Rulo cao su cứng

Rulo cao su rãnh

Rulo cao su rãnh được sản xuất dưới máy móc hiện đại. Rulo cao su rãnh đúng kích thước, độ…