Dán nối gioang silicone

Dán nối ống silicone

Dán nối ống silicone theo kích thước mà khách hàng yêu cầu. Dán nối ống silicone để phù hợp với…

Gioăng silicone hình nấm

Gioăng silicone hình nấm dùng để chèn khe ở các máy