Oring silicone chèn khe

Oring silicone co giãn

Oring silicone co giãn dùng để lắp vào các rãnh máy Oring silicone co giãn được sản xuất theo kích…

Silicone chịu nhiệt đẹp

Bán silicone chịu nhiệt

Bán silicone chịu nhiệt dạng ống với độ dày lớn. Bán silicone chịu nhiệt làm việc trong các môi trường…

Gioăng silicone trắng

Gioăng silicone trắng được sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại nhất. Cho ra sản phẩm luôn đạt…

Ron silicone trắng

Ron silicone trắng là sản phẩm chất lượng cao. Được sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại nhất.…

Ron silicone đỏ chịu nhiệt

Ron silicone đỏ chịu nhiệt là sản phẩm chất lượng cao. Sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại.…

ron silicone

ron silicone được Tây Phú Thuận chuyên gia công và cung cấp với nhiều quy cách khác nhau. Ron silicone…