Vòng đệm chịu nhiệt 10mm

Vòng đệm chịu nhiệt 10mm chữ nhật kích thước mặt cắt 10x10mm. Silicone được Tây Phú Thuận thiết kế khuôn,…