ống dẫn nước nóng

ống dẫn nước nóng

ống chịu nhiệt mềm

ống chịu nhiệt mềm chịu được nhiệt độ là 100-200 độ c. Các ống chịu nhiệt mềm thường dùng dẫn…

ống an toàn thực phẩm

ống an toàn thực phẩm

ống silicone trắng dẫn hơi chịu nhiệt

ống silicone trắng dẫn hơi chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất.…

ống trắng chịu nhiệt

ống trắng chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại. Các ống trắng chịu…

gia công ống chịu nhiệt

gia công ống chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Gia công…

ống silicone trắng chịu nhiệt

Ống silicone màu trắng chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Chúng tôi chuyên…

ỐNG DẪN HƠI SILICONE TRẮNG

Ống dẫn hơi silicone trắng được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Ống dẫn…

Ống silicone trắng chất lượng

Ống silicone trắng chất lượng được sản xuất dưới công nghệ máy móc hiện đại. Sản phẩm cho ra luôn…

Silicone chịu nhiệt tốt

Silicone chịu nhiệt tốt được sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại nhất. Cho ra sản phẩm luôn…

ống silicone trắng đường kính lớn

ống silicone trắng đường kính lớn được gia công bằng phương án dán nối. Ống silicone trắng đường kính lớn…

Ống silicone chịu nhiệt

Ống silicone chịu nhiệt được sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại. Cho ra sản phẩm luôn đạt…