ống silicone 2mmx8mm

ống silicone 2mmx8mm

ống silicone 2mmx8mm

ống silicone trắng dẫn hơi chịu nhiệt

ống silicone trắng dẫn hơi chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất.…

gia công ống chịu nhiệt

gia công ống chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Gia công…

ống silicone trắng chịu nhiệt

Ống silicone màu trắng chịu nhiệt được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Chúng tôi chuyên…

ống silicone trắng lớn

ống silicone trắng lớn được gia công từ silicone nên các ống luôn chịu nhiệt lên đến 200độ C. Ống…