Gioăng silicone chữ D

Ống silicone chữ D

Ống silicone chữ D màu đỏ dẫn khí, dẫn nước. Ống silicone chữ D dùng trong các nghành chế biến…

Ống silicone trắng chịu nhiệt

Ống silicone trắng chịu nhiệt là sản phẩm chất lượng cao. Sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại…

Ống silicone chịu nhiệt

Ống silicone chịu nhiệt được sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại. Cho ra sản phẩm luôn đạt…

Ống silicone chất lượng

Ống silicone chất lượng được sản xuất dưới dây chuyền máy móc hiện đại. Cho ra sản phẩm luôn đạt…

ống cao su dẫn nước chịu nhiệt 200 độ C

ống cao su dẫn nước chịu nhiệt 200 độ C được dùng trong ngành công nghiệp máy móc nhiều. Đa…