ống silicone 2mmx8mm

ống silicone 2mmx8mm

ống silicone 2mmx8mm

ống dạng đùn silicone lớn

ống dạng đùn silicone lớn

Ống dạng đùn silicone lớn được áp dụng để bọc sắt nóng, hoặc dùng để bọc ống nước. Với mục…

ỐNG DẪN HƠI SILICONE TRẮNG

Ống dẫn hơi silicone trắng được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Ống dẫn…