gioăng chịu nhiệt

gioăng chịu nhiệt

gioăng có lỗ silicone

gioăng có lỗ silicone

gioăng chữ u bằng silicone trắng

gioăng chữ u bằng silicone trắng được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Các gioăng chữ…

gioăng silicone chữ u có cạnh bên trong

gioăng silicone chữ u có cạnh bên trong được gia công theo yêu cầu khách hàng. Thường các gioăng với…

gioăng silicone trắng 3mm

gioăng silicone trắng 3mm đa số được dùng để chịu nhiệt. Thường gioăng silicone trắng 3mm này để chèn khe…

gioăng silicone trắng chịu nhiệt

gioăng silicone trắng chịu nhiệt được gia công trên công nghệ mày móc hiện đại nhất.  Các gioăng silicone trắng…

gioăng silicone chữ d

gioăng silicone chữ d được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Gioăng silicone chữ d này…

gioăng silicone chịu nhiệt màu trắng

gioăng silicone chịu nhiệt màu trắng hay được gọi là gioăng silicone, hay gioăng chịu nhiệt silicone trắng. Các gioăng…

ron silicone

ron silicone được Tây Phú Thuận chuyên gia công và cung cấp với nhiều quy cách khác nhau. Ron silicone…