Gioăng silicon

Gioăng Silicone chịu nhiệt

Gioăng silicone chịu nhiệt chuyên dùng trong ngành thực phẩm an toàn không ảnh hưởng sức khỏe. Sản phẩm được…

gioăng chịu nhiệt

gioăng chịu nhiệt

gioăng silicone chữ u có cạnh bên trong

gioăng silicone chữ u có cạnh bên trong được gia công theo yêu cầu khách hàng. Thường các gioăng với…

gia công gioăng ron oring ống silicone

gia công gioăng ron oring ống silicone được dùng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Gia công gioăng ron oring…

gia công ống silicone trắng chịu nhiệt

gia công ống silicone trắng chịu nhiệt hay được gọi gioăng ống hơi chịu nhiệt, gioăng ống silicone. Gia công…