đệm chống va chữ i

đệm chống va chữ i với mục đích bảo vệ tường khi xe tải lui lại không bị bể tường.…