Nhận gia công silicone

Bọc đắp rulo silicone

Bọc đắp rulo silicone theo bản vẽ của khách hoặc theo mẫu có sẵn. Bọc đắp rulo silicone tại Thành…