Tấm cao su chống trơn

Tấm cao su lỗ

Tấm cao su lỗ thường được dùng để lót sàn. Tấm cao su lỗ dùng được trong môi trường nhiều…

Cao su tấm đặc

Cao su tấm đặc lót sàn dùng để trải sàn rất phổ biến trong ngành công nghiệp hiện nay. Cao…

tấm cao su chất lượng

Cao su tấm chất lượng chuyên sử dụng trong ngành nông – công nghiệp,xây dựng, cầu đường, cơ khí. Nhiều…