PU khớp nối ly tâm

PU khớp ly tâm

PU khớp ly tâm có tác dụng là đóng mở các cơ cấu, ngăn ngừa quá tải, bù sai lệch…

Tây Phú Thuận

Khớp nối nhựa PU

Khớp nối nhựa PU là sản phẩm được sản xuất bởi công ty Tây Phú Thuận