Khớp nối nhựa pu

Khớp nối nhựa MT4

Khớp nối nhựa MT4 là vòng đệm giảm chấn ráp máy rất tốt Khớp nối nhựa MT4 có 6 cạnh…

Khớp nối nhựa chịu lực

Khớp nhựa 4 cạnh

Khớp nhựa 4 cạnh được sản xuất từ nhựa pu chất lượng. Khớp nhựa 4 cạnh sử dụng để ráp…