gioăng vuông chịu nhiệt

gioăng vuông chịu nhiệt

gioăng lò hơi nóng

gioăng lò hơi nóng được dùng nhiều trong các lò hơi, bởi khả năng kháng nước, chịu nhiệt độ lên đến 200 độ C.

gioăng chịu nhiệt

gioăng chịu nhiệt

ron chịu nhiệt 200 độ

ron chịu nhiệt 200 độ được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Các ron…

gioăng silicone chữ V trắng đục

gioăng silicone chữ V trắng đục được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Các gioăng silicone…

gioăng chữ D (8×12)mm

gioăng chữ D (8×12)mm được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Các gioăng chữ D (8×12)mm…

gioăng chữ D đặc chịu nhiệt

gioăng chữ D đặc chịu nhiệt được dùng khá nhiều bởi khả năng chịu nhiệt trên 200 Độ C Gioăng…

gioăng silicone trắng 3mm

gioăng silicone trắng 3mm đa số được dùng để chịu nhiệt. Thường gioăng silicone trắng 3mm này để chèn khe…

gioăng silicone trắng chịu nhiệt

gioăng silicone trắng chịu nhiệt được gia công trên công nghệ mày móc hiện đại nhất.  Các gioăng silicone trắng…

gioăng silicone chữ d

gioăng silicone chữ d được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Gioăng silicone chữ d này…

gioăng chịu nhiệt độ 200 độ C

gioăng chịu nhiệt độ 200 độ C được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Gioăng chịu…

gioăng silicone chịu nhiệt màu trắng

gioăng silicone chịu nhiệt màu trắng hay được gọi là gioăng silicone, hay gioăng chịu nhiệt silicone trắng. Các gioăng…

ron silicone

ron silicone được Tây Phú Thuận chuyên gia công và cung cấp với nhiều quy cách khác nhau. Ron silicone…

tấm chịu nhiệt 200 độ màu trắng

tấm chịu nhiệt 200 độ màu trắng được sản xuất và gia công trong quy trình khép kín. Bản thân…