gioăng chịu nhiệt

gioăng chịu nhiệt

ron chịu nhiệt 200 độ

ron chịu nhiệt 200 độ được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Các ron…