gioăng vuông chịu nhiệt

gioăng vuông chịu nhiệt

gioăng chữ u kê cửa kính

gioăng chữ u kê cửa kính hay được  gọi là gioăng silicone trắng chữ u, gioăng silicone chữ u. Gioăng…