Gioăng silicon

Gioăng Silicone chịu nhiệt

Gioăng silicone chịu nhiệt chuyên dùng trong ngành thực phẩm an toàn không ảnh hưởng sức khỏe. Sản phẩm được…

gioăng lò hơi nóng

gioăng lò hơi nóng được dùng nhiều trong các lò hơi, bởi khả năng kháng nước, chịu nhiệt độ lên đến 200 độ C.

gioăng có lỗ silicone

gioăng có lỗ silicone