Dán nối gioang silicone

Dán nối ống silicone

Dán nối ống silicone theo kích thước mà khách hàng yêu cầu. Dán nối ống silicone để phù hợp với…

Gioăng silicone chèn khe

Gioăng silicone chèn khe sử dụng nhiều trong các nhà máy sản xuất