Bán silicone chiu nhiệt

Ron silicone chữ V

Ron silicone chữ V chịu nhiệt tốt, kháng nước cao