Bán cao su tròn

Cao su miếng tròn

Cao su miếng tròn dùng để làm chân đế kê các máy. Cao su miếng tròn kê các máy có…

Vòng đệm chịu lực

Vòng đệm cao su

Vòng đệm cao su được sử dụng để làm kín máy. Vòng đệm cao su dùng được với nhiều máy,…