Trục rulo cao su

Trục rulo cao su được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Các trục rulo…