Dán nối gioang silicone

Dán nối ống silicone

Dán nối ống silicone theo kích thước mà khách hàng yêu cầu. Dán nối ống silicone để phù hợp với…

tấm chịu nhiệt 200 độ màu trắng

tấm chịu nhiệt 200 độ màu trắng được sản xuất và gia công trong quy trình khép kín. Bản thân…