Rulo cao su

Trục cao su xẻ rãnh

Trục cao su xẻ rãnh sọc hoặc rãnh caro, tùy theo mục đích sử dụng. Trục cao su thường dùng…

Rulo cao su cứng

Rulo cao su rãnh

Rulo cao su rãnh được sản xuất dưới máy móc hiện đại. Rulo cao su rãnh đúng kích thước, độ…

trục rulo khe rãnh

trục cốt sắt đắp cao su

trục cốt sắt đắp cao su được chúng tôi gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại…

gia công đắp con lăn cao su có khía

gia công đắp con lăn cao su có khía được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại. Gia…

con lăn nhỏ

con lăn nhỏ được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Các con lăn nhỏ…

Trục rulo cao su

Trục rulo cao su được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Các trục rulo…

con lăn

con lăn thường được đắp bằng cao su, có thể là silicone, hoặc có thể là PU. là một trong…