Cao su sọc ca ro

Cao su sọc ca ro lót sàn chống trơn trượt sọc gân bề vân dạng ca ro nổi lên. Thảm…