Cao su tấm dạng lỗ

Cao su tấm dạng lỗ là sản phẩm tấm cao su đen có vân nổi nổi bề mặt. Trên tấm có…