cao su chữ v bảo vệ góc tường

cao su chữ v bảo vệ góc tường còn được gọi là cao su bảo vệ cột. Cao su chữ…

cao su ốp cột chịu lực

Cao su ốp cột chịu lực được dùng nhiều để bọc tường chịu lực khi xe va chạm với cột.…

cao su ốp cột cho công trình

cao su ốp cột cho công trình được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất.…