Gờ cao su chặn xe

Cao su chặn xe

Cao su chặn xe được sử dụng ở các bãi đậu xe dùng để chặn bánh xe Cao su chặn…