dây teflon tết

dây teflon tết được gia công trên công nghệ máy móc hiện đại nhất. Các dây teflon tết hoàn toàn…