cao su cuộn

Cao su cuộn thường dùng để lót sàn, lót chân đế, lót máy… Cao su cuộn còn được gọi là…