Sợi Amiang

amiang chì

amiang chì được gia công trên công nghệ máy móc thiết bị hiện đại nhất. Sản phẩm luôn được dùng để chèn cốt máy chặn nhớt làm phốt…..